Spoken Numbers

Poland

RankCompetitorCountryScoreIAM levelCompetition
1 TOBIASZ BORAL Poland 98 13 World Memory Championships 2013
2 MARTYNA GRELA Poland 64 11 Swedish Open Memory Championship 2021
3 BARTLOMIEJ BORAL Poland 57 10 Polish Memory Championship 2012
4 FILIP DABROWSKI Poland 50 10 Polish Memory Championship 2010
5 EWELINA PREś Poland 42 8 Swedish Open Memory Championship 2021
6 PAWEł MILCZAREK Poland 30 6 Asia Open Memory Championship 2019
6 WERONIKA PĘCAK Poland 30 6 Polish Kids Memory Championship 2012
6 JAN ZOń Poland 30 6 World Memory Championship 2018
9 JAN PIWONSKI Poland 28 5 Polish Memory Championship 2009
10 NATAN ORZECHOWSKI Poland 26 5 Polish Junior Memory Championship 2012
10 ŁUKASZ BRZOZOWSKI Poland 26 5 Polish Junior Memory Championship 2013
12 MAREK WIĘSEK Poland 22 4 Polish Memory Championship 2012
12 MAGDALENA PIERZCHLEWICZ Poland 22 4 Polish Junior Memory Championship 2010
14 LUKASZ CHWALKOWSKI Poland 18 3 Swedish Open Memory Championship 2021
14 RAFAł JENNEK Poland 18 3 Polish Memory Championship 2010
14 JAN BARANOWICZ Poland 18 3 Polish Memory Championship 2013
14 TOMASZ KRASINSKI Poland 18 3 Polish Memory Championship 2009
18 AMELIA KANIEWSKA Poland 16 3 Polish Memory Championship 2012
19 JOANNA MAGALSKA Poland 14 2 Polish Memory Championship 2008
20 ROKSANA HANDKE Poland 13 2 Polish Junior Memory Championship 2010
21 MONIKA PIERZCHLEWICZ Poland 12 2 Polish Memory Championship 2009
21 STANISłAW MOSKA Poland 12 2 Polish Kids Memory Championship 2013
23 JACEK LISZEWSKI Poland 11 2 Polish Memory Championship 2010
23 KATARZYNA ALEKSANDER Poland 11 2 Polish Memory Championship 2009
25 AGNIESZKA SZACHOGŁUCHOWICZ Poland 10 2 Polish Kids Memory Championship 2012
25 ADAM DOLEGACZ Poland 10 2 Polish Junior Memory Championship 2013
25 ALEKSANDER OBSZYŃSKI Poland 10 2 Polish Memory Championship 2013
25 JACEK ROJEK Poland 10 2 Polish Memory Championship 2008
29 ELIZA KWIATKOWSKA Poland 9 1 Polish Kids Memory Championship 2012
29 PATRYCJA KRUK Poland 9 1 Polish Junior Memory Championship 2012
31 JACUB ZGAJEWSKI Poland 8 1 European Open Memory Championship 2019
31 PATRYK JAŊKOWIAK Poland 8 1 Polish Junior Memory Championship 2012
31 JAKUB PUDLIK Poland 8 1 Polish Junior Memory Championship 2012
31 WIKTORIA BEŁCIKOWSKA Poland 8 1 Polish Kids Memory Championship 2012
31 ZUZANNA BORKOWSKA Poland 8 1 Polish Junior Memory Championship 2013
31 MARCEL KĘDZIORA Poland 8 1 Polish Junior Memory Championship 2013
31 MICHAł GNATOWSKI Poland 8 1 Polish Memory Championship 2012
31 MIKOLAJ PIOTROWSKI Poland 8 1 Polish Memory Championship 2009
31 KRZYSZTOF KUICH Poland 8 1 UK Open Memory Championship 2014
40 MATEUSZ RASMUS Poland 7 1 Polish Kids Memory Championship 2010
40 LUCASZ KOWALCZYK Poland 7 1 Polish Memory Championship 2008
40 STANISłAW LAZURKO Poland 7 1 Polish Kids Memory Championship 2013
40 JAKUB KAMIŃSKI Poland 7 1 Polish Kids Memory Championship 2012
44 WIKTOR PIOTROWSKI Poland 6 1 Polish Kids Memory Championship 2010
44 JOANNA ŊWIERCZYńSKA Poland 6 1 Polish Memory Championship 2010
44 ZOFIA OWCZARZAK Poland 6 1 Polish Kids Memory Championship 2012
44 KATARZYNA KONCZEWSKA Poland 6 1 Polish Junior Memory Championship 2012
44 TOMASZ JAŊKOWIAK Poland 6 1 Polish Junior Memory Championship 2013
44 JOANNA SADOWSKA Poland 6 1 Polish Junior Memory Championship 2012
44 MIKOłAJ CYGANEK Poland 6 1 Polish Kids Memory Championship 2013
44 MAGDALENA FILUK Poland 6 1 Polish Kids Memory Championship 2012
44 MARTYNA SOROKA Poland 6 1 Polish Memory Championship 2009
44 JOANNA BORAL Poland 6 1 4th Regional German Open Memory Champ 2015 (E)
44 WERONIKA PIATEK Poland 6 1 Polish Memory Championship 2008
44 PATRYK CHOJDAK Poland 6 1 Polish Kids Memory Championship 2013
44 DONATA MAJEWSKA Poland 6 1 Polish Memory Championship 2007
44 PAULINA KOZUB Poland 6 1 Polish Memory Championship 2007
44 ADAM PĘGIER Poland 6 1 Polish Junior Memory Championship 2013
59 ALEKSANDRA NOVÁK Poland 5 1 Polish Kids Memory Championship 2012
59 DAMIAN PRZYBYLSKI Poland 5 1 Polish Kids Memory Championship 2010
59 STANISLAW GAJOS Poland 5 1 Polish Memory Championship 2008
59 BLANKA KUR Poland 5 1 European Open Memory Championship 2019
59 KATARZYNA SOKOłOWSKA Poland 5 1 Polish Junior Memory Championship 2010
59 FRANCISZEK POLAKOWSKI Poland 5 1 Polish Kids Memory Championship 2013
65 MARCIN JAGODZINSKI Poland 4 Polish Memory Championship 2008
65 ANNA MELLER Poland 4 Polish Memory Championship 2012
65 JULIA WYPIJEWSKA Poland 4 Polish Junior Memory Championship 2010
65 DARIA MIŊCIKOWSKA Poland 4 Polish Memory Championship 2012
65 ŁUKASZ KRZYWAńSKI Poland 4 Polish Junior Memory Championship 2010
65 JAGNA KOWALSKA-KLEIN Poland 4 4th Regional German Open Memory Champ 2015 (E)
65 ADAM PINDELSKI Poland 4 Polish Junior Memory Championship 2012
65 JANUSZ RUTKOWSKI Poland 4 Polish Memory Championship 2013
65 ANNA SOKOłOWSKA Poland 4 Polish Memory Championship 2010
65 JULIA ZALEWSKA Poland 4 Polish Kids Memory Championship 2012
65 NADIA KLIMCZEWSKA Poland 4 Polish Kids Memory Championship 2012
65 ŁUKASZ LIPIńSKI Poland 4 Polish Junior Memory Championship 2010
65 JAKUB BEŁCIKOWSKI Poland 4 Polish Kids Memory Championship 2012
65 ANGELIKA GROBELNA Poland 4 Polish Memory Championship 2010
65 WIKTORIA WIECHCINSKA Poland 4 Polish Kids Memory Championship 2010
65 KACPER DOBOSZ Poland 4 Polish Kids Memory Championship 2010
81 TOMASZ GIERAŁTOWSKI Poland 3 Polish Memory Championship 2013
81 AGNIESZKA GALIJ Poland 3 Polish Kids Memory Championship 2013
81 TOMASZ PIWOWSKI Poland 3 Polish Kids Memory Championship 2012
81 MIKOłAJ HETZIG Poland 3 Polish Kids Memory Championship 2012
81 PATRYCJA BRZUCHALSKA Poland 3 Polish Memory Championship 2009
81 IGOR PIóRKOWSKI Poland 3 Polish Memory Championship 2009
81 MAGDALENA WOłCZECKA Poland 3 Polish Junior Memory Championship 2010
81 SZYMON MACIEJEWSKI Poland 3 Polish Kids Memory Championship 2012
81 MICHAL KAMINSKI Poland 3 4th Regional German Open Memory Champ 2015 (E)
81 JUDYTA FRĄCKOWIAK Poland 3 Polish Kids Memory Championship 2013
81 DANIEL BOJANOWSKI Poland 3 Polish Memory Championship 2009
81 KASPER GUTKOWSKI Poland 3 Polish Kids Memory Championship 2010
81 DAWID SKIBINSKI Poland 3 Polish Memory Championship 2009
81 KLAUDIA DęBCZYńSKA Poland 3 Polish Kids Memory Championship 2010
81 NATALIA TURK Poland 3 Polish Memory Championship 2008
81 DANIEL GŁĄBIAK Poland 3 Polish Kids Memory Championship 2013
81 OLIWIA ÓSMA Poland 3 Polish Kids Memory Championship 2012
81 KATARZYNA ZURAWSKA Poland 3 Polish Memory Championship 2009
99 MICHAł KOPERSKI Poland 2 Polish Junior Memory Championship 2010
99 BOGDAN MOJSIEWICZ Poland 2 Polish Memory Championship 2007
99 NOEMI BALINOWSKA Poland 2 Polish Kids Memory Championship 2012
99 MIKOłAJ PLICH Poland 2 Polish Kids Memory Championship 2012
99 SEBASTIAN KOŊCIJAŃSKI Poland 2 Polish Kids Memory Championship 2012
104 BARTOSZ OBCZYŃSKI Poland 1 Polish Kids Memory Championship 2012
104 KINGA OBCZYŃSKA Poland 1 Polish Kids Memory Championship 2012
104 LAURA FIGLER Poland 1 Polish Kids Memory Championship 2012
104 MACIEJ ZAWODZIŃSKI Poland 1 Polish Memory Championship 2013
104 JOANNA SUSZEK Poland 1 Polish Memory Championship 2007
104 DAWID GELERT Poland 1 Polish Kids Memory Championship 2013
110 MICHAł BALWIŃSKI Poland 0 Polish Memory Championship 2013
110 KAMIL KMIEĆ Poland 0 Polish Kids Memory Championship 2013
110 DAWID KIEŁPIŃSKI Poland 0 Polish Junior Memory Championship 2012
110 DARIUSZ SZYMCZAK Poland 0 Polish Memory Championship 2013
110 PAULINA GALIŃSKA Poland 0 Polish Junior Memory Championship 2013
110 AGATA JĘDRZEJEWSKA Poland 0 Polish Kids Memory Championship 2013
110 JULIA DZIEDUSZYŃSKA Poland 0 Polish Kids Memory Championship 2012
110 ZUZANNA KŁOS Poland 0 Polish Kids Memory Championship 2013
110 CEZARY SZULC Poland 0 Polish Memory Championship 2012
110 MACIEJ ANTCZAK Poland 0 Polish Junior Memory Championship 2012