5-minute Dates

Australia

RankCompetitorCountryScoreIAM levelCompetition
1 SIMON ORTON Australia 44 11 5th Australian Memory Championship 2005
2 NATHAN WALK Australia 41 10 5th Australian Memory Championship 2005
3 ANASTASIA WOOLMER Australia 35 8 Asia Open Memory Championship 2018
4 ZESHAAN KHOKHAR Australia 34 8 Australian Open Memory Championship 2018
5 TANSEL ALI Australia 33 8 World Memory Championship 2003
5 DANIEL KILOV Australia 33 8 Australian Open Memory Championship 2016
7 RUSSELL BAUER Australia 28 7 3rd Australian Memory Championship 2003
8 DANIEL MAYES Australia 27 6 Australian Open Memory Championship 2016
9 ZAC MURFET Australia 26 6 Australian Open Memory Championship 2016
10 METIN HASSAN Australia 23 5 4th Australian Memory Championship 2004
11 CHRIS LYONS Australia 21 5 Australian Open Memory Championship 2008
12 JERRIN BAILEY Australia 18 4 Australian Open Memory Championship 2018
13 CHAD SIDLER Australia 16 4 OZ Open Memory Champs 2013 - Powered by life's DHA
14 JUSTIN HARTLEY Australia 14 3 OZ Open Memory Champs 2013 - Powered by life's DHA
15 LYNNE KELLY Australia 13 3 Australian Open Memory Championship 2018
15 KATHY LANG Australia 13 3 Australian Open Memory Championship 2018
15 SIMONE LETHEBY Australia 13 3 Australian Open Memory Championship 2016
18 SHANI FLYNN Australia 12 3 Australian Open Memory Championship 2011
18 JAMIE WEEKES Australia 12 3 12th Australian Open Memory Championship 2015
20 SIMON CHALMERS Australia 11 2 Australian Open Memory Championship 2012
21 DANIEL GILBERT Australia 10 2 Australian Open Memory Championship 2011
21 GREG WILLS Australia 10 2 Australian Open Memory Championship 2017
23 MAHMUT AYTEKIN Australia 9 2 6th Australian Memory Championship 2006
23 SUZANNA SCARLETT SLADOJEVIC Australia 9 2 Australian Open Memory Championship 2017
23 DANIELLE KUNG Australia 9 2 Australian Open Memory Championship 2012
26 ROBERT GOUGH Australia 8 2 2nd Australian Memory Championship 2002
26 ROBERT DJORSKI Australia 8 2 2nd Australian Memory Championship 2002
28 RORY-CLAY EDWARDS Australia 7 1 12th Australian Open Memory Championship 2015
28 NATHAN COMPANEZ Australia 7 1 Australian Open Memory Championship 2011
28 SHARON KORMAN Australia 7 1 Australian Open Memory Championship 2016
28 IAN ADAMS Australia 7 1 2nd Australian Memory Championship 2002
32 KEAHN BRUZZI Australia 6 1 Australian Open Memory Championship 2016
33 DR. BIANCA POWER Australia 5 1 12th Australian Open Memory Championship 2015
33 GEORGE KARVESS Australia 5 1 2nd Australian Memory Championship 2002
35 SHANE DOORBAR Australia 4 1 Australian Open Memory Championship 2016
36 JONATHAN NEWMARCH Australia 3 Australian Open Memory Championship 2018
36 AVIV DOLAN Australia 3 12th Australian Open Memory Championship 2015