World Rankings

Japan

RankCompetitorCountryAverageScore 1Score 2Score 3
1 53MOTORO OHNO 4165 4243 4151 4101
2 87NAOYA HIRATA 3590 3944 3553 3272
3 160TAKERU AOKI 2887 3187 2744 2729
4 162KONOMI NAKAHARA 2859 3531 3003 2044
5 200RYO KOBAYASHI 2605 2950 2260
6 264NAOKI MIWA 2225 2225
7 304AKIRA OKUNU 2026 2026
8 317FUMIKO RENAUDY NEMOTO 1978 1978
9 386KAMICHO HIROKAZU 1760 2201 1644 1436
10 403YUZUKI TAKAOKA 1710 1958 1786 1385
11 495TAKAFUMI SAKAKIBARA 1452 1452
12 549KENJI TAKAGI 1325 2039 1935
13 598HIROSHI ABE 1219 1336 1208 1114
14 711YUSUKE NAITO 1057 1057
15 726KAZUMA TAKAYANAGI 1038 1038
16 752YUSUKE SUZUKI 993 993
17 775MASAYUKI WADA 962 1044 880
18 781SHOHEI HARA 941 941
19 781KAORI TSUJIKUBO 941 941
20 841HINA OHARA 881 881
21 927KIYOHIRO MURAI 797 886
22 928HIROMITSU HISHIDA 794 794
23 957KEIZO NAKAGAWA 763 913 727 648
24 963SHUNSUKE HOSOI 754 754
25 993RINNE TSUJIKUBO 727 727
26 1036EIKO OHARA 692 692
27 1128TOMOYA KUBO 603 603
28 1136MOTOYUKI KUMAKI 593 593
29 1299AYUTA TONOMURA 476 653 647 287
30 1332REINE TSUJIKUBO 449 449
31 1391NAKAGAWA TAKASHI 398 1327
32 1455MANA OHARA 360 360
33 1537NORIKAZU TANAKA 285 285
34 1602NAOKI SHINDO 240 240
35 1807TSUYOSHI HOSOYA 45 45
36 1808MARI FUKUI 43 43
37 1817KUNITAKA SHIMIZU 13 13
38 1817TAKEI AKITO 13 13