World Rankings

Japan

RankCompetitorCountryAverageScore 1Score 2Score 3
1 46NAOKI MIWA 4203 6352 2053
2 53MOTORO OHNO 4003 4080 3986 3944
3 97NAOYA HIRATA 3285 3602 3262 2990
4 156KONOMI NAKAHARA 2753 3439 2937 1883
5 165TAKERU AOKI 2714 2946 2623 2574
6 207RYO KOBAYASHI 2456 2855 2056
7 320AKIRA OKUNU 1852 1852
8 334FUMIKO RENAUDY NEMOTO 1810 1810
9 391KAMICHO HIROKAZU 1645 1997 1600 1338
10 409YUZUKI TAKAOKA 1598 1887 1640 1266
11 505TAKAFUMI SAKAKIBARA 1359 1359
12 569KENJI TAKAGI 1213 1876 1762
13 622HIROSHI ABE 1136 1228 1106 1074
14 723KAZUMA TAKAYANAGI 1003 1003
15 739YUSUKE NAITO 986 986
16 776YUSUKE SUZUKI 923 923
17 790MASAYUKI WADA 903 1004 802
18 796KAORI TSUJIKUBO 890 890
19 841SHOHEI HARA 848 848
20 860HINA OHARA 830 830
21 943HIROMITSU HISHIDA 752 752
22 976KEIZO NAKAGAWA 717 862 680 610
23 990SHUNSUKE HOSOI 707 707
24 995KIYOHIRO MURAI 702 780
25 1023RINNE TSUJIKUBO 684 684
26 1049EIKO OHARA 657 657
27 1156MOTOYUKI KUMAKI 561 561
28 1157TOMOYA KUBO 560 560
29 1305AYUTA TONOMURA 464 642 632 274
30 1374REINE TSUJIKUBO 418 418
31 1439NAKAGAWA TAKASHI 368 1228
32 1482MANA OHARA 344 344
33 1576NORIKAZU TANAKA 262 262
34 1669NAOKI SHINDO 206 206
35 1833TSUYOSHI HOSOYA 39 39
36 1834MARI FUKUI 37 37
37 1844KUNITAKA SHIMIZU 11 11
38 1844TAKEI AKITO 11 11