World Rankings

Japan

RankCompetitorCountryAverageScore 1Score 2Score 3
1 49MOTORO OHNO 4165 4243 4151 4101
2 83NAOYA HIRATA 3590 3944 3553 3272
3 152TAKERU AOKI 2887 3187 2744 2729
4 154KONOMI NAKAHARA 2859 3531 3003 2044
5 192RYO KOBAYASHI 2605 2950 2260
6 254NAOKI MIWA 2225 2225
7 292AKIRA OKUNU 2026 2026
8 373KAMICHO HIROKAZU 1760 2201 1644 1436
9 390YUZUKI TAKAOKA 1710 1958 1786 1385
10 478TAKAFUMI SAKAKIBARA 1452 1452
11 531KENJI TAKAGI 1325 2039 1935
12 576HIROSHI ABE 1219 1336 1208 1114
13 682YUSUKE NAITO 1057 1057
14 695KAZUMA TAKAYANAGI 1038 1038
15 720YUSUKE SUZUKI 993 993
16 741MASAYUKI WADA 962 1044 880
17 747KAORI TSUJIKUBO 941 941
18 747SHOHEI HARA 941 941
19 805HINA OHARA 881 881
20 886KIYOHIRO MURAI 797 886
21 887HIROMITSU HISHIDA 794 794
22 913KEIZO NAKAGAWA 763 913 727 648
23 919SHUNSUKE HOSOI 754 754
24 948RINNE TSUJIKUBO 727 727
25 988EIKO OHARA 692 692
26 1079TOMOYA KUBO 603 603
27 1087MOTOYUKI KUMAKI 593 593
28 1246AYUTA TONOMURA 476 653 647 287
29 1277REINE TSUJIKUBO 449 449
30 1335NAKAGAWA TAKASHI 398 1327
31 1398MANA OHARA 360 360
32 1476NORIKAZU TANAKA 285 285
33 1539NAOKI SHINDO 240 240
34 1744TSUYOSHI HOSOYA 45 45
35 1745MARI FUKUI 43 43
36 1754TAKEI AKITO 13 13
37 1754KUNITAKA SHIMIZU 13 13