World Rankings

Japan

RankCompetitorCountryAverageScore 1Score 2Score 3
1 51MOTORO OHNO 4165 4243 4151 4101
2 85NAOYA HIRATA 3590 3944 3553 3272
3 158TAKERU AOKI 2887 3187 2744 2729
4 160KONOMI NAKAHARA 2859 3531 3003 2044
5 199RYO KOBAYASHI 2605 2950 2260
6 261NAOKI MIWA 2225 2225
7 302AKIRA OKUNU 2026 2026
8 315FUMIKO RENAUDY NEMOTO 1978 1978
9 383KAMICHO HIROKAZU 1760 2201 1644 1436
10 400YUZUKI TAKAOKA 1710 1958 1786 1385
11 488TAKAFUMI SAKAKIBARA 1452 1452
12 540KENJI TAKAGI 1325 2039 1935
13 586HIROSHI ABE 1219 1336 1208 1114
14 694YUSUKE NAITO 1057 1057
15 707KAZUMA TAKAYANAGI 1038 1038
16 732YUSUKE SUZUKI 993 993
17 753MASAYUKI WADA 962 1044 880
18 759KAORI TSUJIKUBO 941 941
19 759SHOHEI HARA 941 941
20 817HINA OHARA 881 881
21 898KIYOHIRO MURAI 797 886
22 899HIROMITSU HISHIDA 794 794
23 925KEIZO NAKAGAWA 763 913 727 648
24 931SHUNSUKE HOSOI 754 754
25 960RINNE TSUJIKUBO 727 727
26 1000EIKO OHARA 692 692
27 1091TOMOYA KUBO 603 603
28 1099MOTOYUKI KUMAKI 593 593
29 1259AYUTA TONOMURA 476 653 647 287
30 1290REINE TSUJIKUBO 449 449
31 1348NAKAGAWA TAKASHI 398 1327
32 1411MANA OHARA 360 360
33 1489NORIKAZU TANAKA 285 285
34 1552NAOKI SHINDO 240 240
35 1757TSUYOSHI HOSOYA 45 45
36 1758MARI FUKUI 43 43
37 1767TAKEI AKITO 13 13
38 1767KUNITAKA SHIMIZU 13 13