World Rankings

Japan

RankCompetitorCountryAverageScore 1Score 2Score 3
1 53MOTORO OHNO 4165 4243 4151 4101
2 88NAOYA HIRATA 3590 3944 3553 3272
3 161TAKERU AOKI 2887 3187 2744 2729
4 163KONOMI NAKAHARA 2859 3531 3003 2044
5 201RYO KOBAYASHI 2605 2950 2260
6 265NAOKI MIWA 2225 2225
7 305AKIRA OKUNU 2026 2026
8 318FUMIKO RENAUDY NEMOTO 1978 1978
9 387KAMICHO HIROKAZU 1760 2201 1644 1436
10 404YUZUKI TAKAOKA 1710 1958 1786 1385
11 496TAKAFUMI SAKAKIBARA 1452 1452
12 550KENJI TAKAGI 1325 2039 1935
13 599HIROSHI ABE 1219 1336 1208 1114
14 712YUSUKE NAITO 1057 1057
15 727KAZUMA TAKAYANAGI 1038 1038
16 753YUSUKE SUZUKI 993 993
17 776MASAYUKI WADA 962 1044 880
18 782SHOHEI HARA 941 941
19 782KAORI TSUJIKUBO 941 941
20 842HINA OHARA 881 881
21 928KIYOHIRO MURAI 797 886
22 929HIROMITSU HISHIDA 794 794
23 958KEIZO NAKAGAWA 763 913 727 648
24 964SHUNSUKE HOSOI 754 754
25 994RINNE TSUJIKUBO 727 727
26 1037EIKO OHARA 692 692
27 1129TOMOYA KUBO 603 603
28 1137MOTOYUKI KUMAKI 593 593
29 1300AYUTA TONOMURA 476 653 647 287
30 1333REINE TSUJIKUBO 449 449
31 1392NAKAGAWA TAKASHI 398 1327
32 1456MANA OHARA 360 360
33 1538NORIKAZU TANAKA 285 285
34 1603NAOKI SHINDO 240 240
35 1808TSUYOSHI HOSOYA 45 45
36 1809MARI FUKUI 43 43
37 1818KUNITAKA SHIMIZU 13 13
38 1818TAKEI AKITO 13 13