World Rankings

Japan

RankCompetitorCountryAverageScore 1Score 2Score 3
1 56MOTORO OHNO 3949 4151 4101 3595
2 73NAOYA HIRATA 3590 3944 3553 3272
3 132TAKERU AOKI 2887 3187 2744 2729
4 211RYO KOBAYASHI 2260 2260
5 212NAOKI MIWA 2225 2225
6 221KONOMI NAKAHARA 2186 3531 2044 984
7 249AKIRA OKUNU 2026 2026
8 313KAMICHO HIROKAZU 1760 2201 1644 1436
9 391TAKAFUMI SAKAKIBARA 1452 1452
10 432YUZUKI TAKAOKA 1328 1786 1385 813
11 434KENJI TAKAGI 1325 2039 1935
12 476HIROSHI ABE 1219 1336 1208 1114
13 569YUSUKE NAITO 1057 1057
14 580KAZUMA TAKAYANAGI 1038 1038
15 597YUSUKE SUZUKI 993 993
16 617MASAYUKI WADA 962 1044 880
17 625SHOHEI HARA 941 941
18 625KAORI TSUJIKUBO 941 941
19 676HINA OHARA 881 881
20 735KIYOHIRO MURAI 797 886
21 736HIROMITSU HISHIDA 794 794
22 758KEIZO NAKAGAWA 763 913 727 648
23 762SHUNSUKE HOSOI 754 754
24 786RINNE TSUJIKUBO 727 727
25 820EIKO OHARA 692 692
26 908TOMOYA KUBO 603 603
27 912MOTOYUKI KUMAKI 593 593
28 1057AYUTA TONOMURA 476 653 647 287
29 1085REINE TSUJIKUBO 449 449
30 1138NAKAGAWA TAKASHI 398 1327
31 1198MANA OHARA 360 360
32 1269NORIKAZU TANAKA 285 285
33 1330NAOKI SHINDO 240 240
34 1525TSUYOSHI HOSOYA 45 45
35 1526MARI FUKUI 43 43
36 1535KUNITAKA SHIMIZU 13 13
37 1535TAKEI AKITO 13 13