World Rankings

Japan

RankCompetitorCountryAverageScore 1Score 2Score 3
1 48NAOKI MIWA 3687 6131 4929
2 52MOTORO OHNO 3595 3874 3794 3116
3 73SAYAKA HOKAZONO 3283 3283
4 133KONOMI NAKAHARA 2564 3224 2715 1752
5 156TAKERU AOKI 2362 2457 2367 2262
6 164RYO KOBAYASHI 2296 2673 1918
7 166RIZU TAKAOKA 2281 2281
8 197NAOYA HIRATA 2062 3398 2788
9 253AKIRA OKUNU 1723 1723
10 265FUMIKO RENAUDY NEMOTO 1679 1679
11 311YUZUKI TAKAOKA 1479 1767 1514 1156
12 373TAKAFUMI SAKAKIBARA 1259 1259
13 562YUSUKE NAITO 876 876
14 613SHOHEI HARA 795 795
15 713HIROSHI ABE 692 1038 530 509
16 761HIROMITSU HISHIDA 654 654
17 1291KAMICHO HIROKAZU 364 1093
18 1410MASAYUKI WADA 311 934
19 1517NORIKAZU TANAKA 260 260
20 1608NAOKI SHINDO 205 205
21 1796TSUYOSHI HOSOYA 38 38
22 1808KUNITAKA SHIMIZU 11 11
23 1808TAKEI AKITO 11 11