5-minute Words

Australia

RankCompetitorCountryScoreIAM levelCompetition
1 ZESHAAN KHOKHAR Australia 60 12 Australian Open Memory Championship 2016
2 SIMON ORTON Australia 49 9 Australian Open Memory Championship 2007
3 TANSEL ALI Australia 48 9 Australian Open Memory Championship 2011
4 JERRIN BAILEY Australia 46 9 Australian Open Memory Championship 2018
5 ZAC MURFET Australia 45 9 Australian Open Memory Championship 2016
6 JUSTIN HARTLEY Australia 44 8 OZ Open Memory Champs 2013 - Powered by life's DHA
7 DANIEL KILOV Australia 40 8 Australian Open Memory Championship 2016
7 METIN HASSAN Australia 40 8 6th Australian Memory Championship 2006
9 NATHAN COMPANEZ Australia 39 7 Australian Open Memory Championship 2011
9 ANASTASIA WOOLMER Australia 39 7 Australian Open Memory Championship 2017
11 GREG WILLS Australia 36 7 Australian Open Memory Championship 2016
11 DANIEL MAYES Australia 36 7 12th Australian Open Memory Championship 2015
13 SHANI FLYNN Australia 31 6 Australian Open Memory Championship 2011
14 CHAD SIDLER Australia 30 6 OZ Open Memory Champs 2013 - Powered by life's DHA
14 KEAHN BRUZZI Australia 30 6 Australian Open Memory Championship 2016
14 SIMON CHALMERS Australia 30 6 Australian Open Memory Championship 2012
17 CHRIS LYONS Australia 29 5 Australian Open Memory Championship 2008
17 RUSSELL BAUER Australia 29 5 Australian Open Memory Championship 2012
19 JAMIE WEEKES Australia 26 5 Australian Open Memory Championship 2016
20 RORY-CLAY EDWARDS Australia 25 5 12th Australian Open Memory Championship 2015
21 DANIELLE KUNG Australia 24 4 Australian Open Memory Championship 2012
22 JONATHAN NEWMARCH Australia 23 4 Australian Open Memory Championship 2018
23 DR. BIANCA POWER Australia 20 4 12th Australian Open Memory Championship 2015
23 SUZANNA SCARLETT SLADOJEVIC Australia 20 4 Australian Open Memory Championship 2017
23 SHARON KORMAN Australia 20 4 Australian Open Memory Championship 2016
26 LYNNE KELLY Australia 17 3 Australian Open Memory Championship 2018
26 KATHY LANG Australia 17 3 Australian Open Memory Championship 2017
28 SHANE DOORBAR Australia 10 2 Australian Open Memory Championship 2016
28 MAHMUT AYTEKIN Australia 10 2 Australian Open Memory Championship 2007
30 DANIEL GILBERT Australia 0 Australian Open Memory Championship 2011
30 SIMONE LETHEBY Australia 0 Australian Open Memory Championship 2016
30 AVIV DOLAN Australia 0 12th Australian Open Memory Championship 2015