10-minute Cards

Poland

RankCompetitorCountryScoreIAM levelCompetition
1 TOBIASZ BORAL Poland 107 (2.06 decks) 6 Polish Memory Championship 2012
2 BARTLOMIEJ BORAL Poland 106 (2.04 decks) 6 Polish Memory Championship 2012
3 ALEKSANDER OBSZYŃSKI Poland 104 (2 decks) 6 Polish Memory Championship 2013
3 MICHAł GNATOWSKI Poland 104 (2 decks) 6 Polish Memory Championship 2012
5 RAFAł JENNEK Poland 72 (1.38 decks) 4 Polish Memory Championship 2010
6 JAN BARANOWICZ Poland 67 (1.29 decks) 3 Polish Memory Championship 2013
7 JOANNA MAGALSKA Poland 64 (1.23 decks) 3 Polish Memory Championship 2008
8 TOMASZ KRASINSKI Poland 63 (1.21 decks) 3 UK Open Memory Championship 2009
9 JAN PIWONSKI Poland 57 (1.1 decks) 3 Polish Memory Championship 2009
10 JACEK ROJEK Poland 52 (1 decks) 3 Polish Memory Championship 2008
10 ŁUKASZ BRZOZOWSKI Poland 52 (1 decks) 3 Polish Junior Memory Championship 2013
10 MONIKA PIERZCHLEWICZ Poland 52 (1 decks) 3 Polish Junior Memory Championship 2010
10 JOANNA BORAL Poland 52 (1 decks) 3 4th Regional German Open Memory Champ 2015 (E)
14 MAGDALENA PIERZCHLEWICZ Poland 48 (0.92 decks) 2 Polish Junior Memory Championship 2010
15 MARTYNA SOROKA Poland 46 (0.88 decks) 2 Polish Memory Championship 2009
16 TOMASZ GIERAŁTOWSKI Poland 39 (0.75 decks) 2 Polish Memory Championship 2013
17 ROKSANA HANDKE Poland 36 (0.69 decks) 2 Polish Memory Championship 2009
18 PAULINA KOZUB Poland 28 (0.54 decks) 1 Polish Memory Championship 2008
19 TOMASZ PIWOWSKI Poland 22 (0.42 decks) 1 Polish Kids Memory Championship 2012
20 SZYMON MACIEJEWSKI Poland 20 (0.38 decks) 1 Polish Kids Memory Championship 2012
20 ZUZANNA BORKOWSKA Poland 20 (0.38 decks) 1 Polish Junior Memory Championship 2013
20 FILIP DABROWSKI Poland 20 (0.38 decks) 1 Polish Memory Championship 2009
23 MIKOLAJ PIOTROWSKI Poland 19 (0.37 decks) 1 Polish Memory Championship 2009
24 PATRYCJA BRZUCHALSKA Poland 18 (0.35 decks) 1 Polish Memory Championship 2009
25 ADAM DOLEGACZ Poland 15 (0.29 decks) Polish Junior Memory Championship 2013
25 MIKOłAJ PLICH Poland 15 (0.29 decks) Polish Kids Memory Championship 2012
25 JULIA WYPIJEWSKA Poland 15 (0.29 decks) Polish Junior Memory Championship 2010
28 MAREK WIĘSEK Poland 14 (0.27 decks) Polish Memory Championship 2012
29 DAWID SKIBINSKI Poland 13 (0.25 decks) Polish Memory Championship 2009
30 KATARZYNA KONCZEWSKA Poland 12 (0.23 decks) Polish Junior Memory Championship 2012
31 KLAUDIA DęBCZYńSKA Poland 11 (0.21 decks) Polish Kids Memory Championship 2010
31 KASPER GUTKOWSKI Poland 11 (0.21 decks) Polish Kids Memory Championship 2010
33 MATEUSZ RASMUS Poland 10 (0.19 decks) Polish Kids Memory Championship 2010
33 WIKTORIA BEŁCIKOWSKA Poland 10 (0.19 decks) Polish Kids Memory Championship 2012
35 DAMIAN PRZYBYLSKI Poland 9 (0.17 decks) Polish Kids Memory Championship 2010
36 WIKTORIA WIECHCINSKA Poland 8 (0.15 decks) Polish Kids Memory Championship 2010
36 STANISłAW MOSKA Poland 8 (0.15 decks) Polish Kids Memory Championship 2013
36 KATARZYNA ZURAWSKA Poland 8 (0.15 decks) Polish Memory Championship 2009
39 JULIA ZALEWSKA Poland 7 (0.13 decks) Polish Kids Memory Championship 2012
40 JAKUB PUDLIK Poland 6 (0.12 decks) Polish Junior Memory Championship 2012
40 ALEKSANDRA NOVÁK Poland 6 (0.12 decks) Polish Kids Memory Championship 2012
40 NADIA KLIMCZEWSKA Poland 6 (0.12 decks) Polish Kids Memory Championship 2012
40 JAKUB KAMIŃSKI Poland 6 (0.12 decks) Polish Kids Memory Championship 2012
44 WIKTOR PIOTROWSKI Poland 5 (0.1 decks) Polish Kids Memory Championship 2010
45 JOANNA SADOWSKA Poland 3 (0.06 decks) Polish Junior Memory Championship 2012
46 MAGDALENA WOłCZECKA Poland 1 (0.02 decks) Polish Junior Memory Championship 2010
47 DARIUSZ SZYMCZAK Poland 0 (0 decks) Polish Memory Championship 2013
47 MAGDALENA FILUK Poland 0 (0 decks) Polish Kids Memory Championship 2012
47 NATAN ORZECHOWSKI Poland 0 (0 decks) Polish Junior Memory Championship 2012
47 BARTOSZ OBCZYŃSKI Poland 0 (0 decks) Polish Kids Memory Championship 2012
47 MIKOłAJ HETZIG Poland 0 (0 decks) Polish Kids Memory Championship 2012
47 SEBASTIAN KOŊCIJAŃSKI Poland 0 (0 decks) Polish Kids Memory Championship 2012
47 FRANCISZEK POLAKOWSKI Poland 0 (0 decks) Polish Kids Memory Championship 2013
47 KAMIL KMIEĆ Poland 0 (0 decks) Polish Kids Memory Championship 2013
47 PATRYK JAŊKOWIAK Poland 0 (0 decks) Polish Junior Memory Championship 2012
47 ADAM PĘGIER Poland 0 (0 decks) Polish Junior Memory Championship 2013
47 DAWID GELERT Poland 0 (0 decks) Polish Kids Memory Championship 2013
47 NOEMI BALINOWSKA Poland 0 (0 decks) Polish Kids Memory Championship 2012
47 TOMASZ JAŊKOWIAK Poland 0 (0 decks) Polish Junior Memory Championship 2013
47 CEZARY SZULC Poland 0 (0 decks) Polish Memory Championship 2012
47 LAURA FIGLER Poland 0 (0 decks) Polish Kids Memory Championship 2012
47 MIKOłAJ CYGANEK Poland 0 (0 decks) Polish Kids Memory Championship 2013
47 STANISłAW LAZURKO Poland 0 (0 decks) Polish Kids Memory Championship 2013
47 MICHAL KAMINSKI Poland 0 (0 decks) 4th Regional German Open Memory Champ 2015 (E)
47 PAULINA GALIŃSKA Poland 0 (0 decks) Polish Junior Memory Championship 2013
47 ADAM PINDELSKI Poland 0 (0 decks) Polish Junior Memory Championship 2012
47 DAWID KIEŁPIŃSKI Poland 0 (0 decks) Polish Junior Memory Championship 2012
47 JUDYTA FRĄCKOWIAK Poland 0 (0 decks) Polish Kids Memory Championship 2013
47 OLIWIA ÓSMA Poland 0 (0 decks) Polish Kids Memory Championship 2012
47 AMELIA KANIEWSKA Poland 0 (0 decks) Polish Memory Championship 2012
47 JAGNA KOWALSKA-KLEIN Poland 0 (0 decks) 4th Regional German Open Memory Champ 2015 (E)
47 ZOFIA OWCZARZAK Poland 0 (0 decks) Polish Kids Memory Championship 2012
47 AGATA JĘDRZEJEWSKA Poland 0 (0 decks) Polish Kids Memory Championship 2013
47 JULIA DZIEDUSZYŃSKA Poland 0 (0 decks) Polish Kids Memory Championship 2012
47 MARCEL KĘDZIORA Poland 0 (0 decks) Polish Junior Memory Championship 2013
47 DANIEL GŁĄBIAK Poland 0 (0 decks) Polish Kids Memory Championship 2013
47 JANUSZ RUTKOWSKI Poland 0 (0 decks) Polish Memory Championship 2013
47 MACIEJ ANTCZAK Poland 0 (0 decks) Polish Junior Memory Championship 2012
47 ANNA MELLER Poland 0 (0 decks) Polish Memory Championship 2012
47 JAKUB BEŁCIKOWSKI Poland 0 (0 decks) Polish Kids Memory Championship 2012
47 MICHAł BALWIŃSKI Poland 0 (0 decks) Polish Memory Championship 2013
47 AGNIESZKA GALIJ Poland 0 (0 decks) Polish Kids Memory Championship 2013
47 ELIZA KWIATKOWSKA Poland 0 (0 decks) Polish Kids Memory Championship 2012
47 PATRYCJA KRUK Poland 0 (0 decks) Polish Junior Memory Championship 2012
47 WERONIKA PĘCAK Poland 0 (0 decks) Polish Kids Memory Championship 2012
47 DARIA MIŊCIKOWSKA Poland 0 (0 decks) Polish Memory Championship 2012
47 MACIEJ ZAWODZIŃSKI Poland 0 (0 decks) Polish Memory Championship 2013
47 KINGA OBCZYŃSKA Poland 0 (0 decks) Polish Kids Memory Championship 2012
47 ZUZANNA KŁOS Poland 0 (0 decks) Polish Kids Memory Championship 2013
47 AGNIESZKA SZACHOGŁUCHOWICZ Poland 0 (0 decks) Polish Junior Memory Championship 2013
47 PATRYK CHOJDAK Poland 0 (0 decks) Polish Kids Memory Championship 2013