10-minute Cards - All-Time Best Scores

Australia

RankCompetitorCountryScoreIAM levelCompetition
1 SIMON ORTON Australia 165 (3.17 decks) 9 Australian Open Memory Championship 2007
2 ANASTASIA WOOLMER Australia 117 (2.25 decks) 6 Australian Open Memory Championship 2017
3 SIMON ORTON Australia 115 (2.21 decks) 9 5th Australian Memory Championship 2005
4 TANSEL ALI Australia 112 (2.15 decks) 6 OZ Open Memory Champs 2013 - Powered by life's DHA
5 DANIEL MAYES Australia 111 (2.13 decks) 6 12th Australian Open Memory Championship 2015
6 ANASTASIA WOOLMER Australia 110 (2.12 decks) 6 Australian Open Memory Championship 2016
7 TANSEL ALI Australia 109 (2.1 decks) 6 12th Australian Open Memory Championship 2015
8 TANSEL ALI Australia 106 (2.04 decks) 6 6th Australian Memory Championship 2006
9 NATHAN WALK Australia 104 (2 decks) 6 5th Australian Memory Championship 2005
9 SIMON ORTON Australia 104 (2 decks) 9 3rd Australian Memory Championship 2003
11 JERRIN BAILEY Australia 78 (1.5 decks) 4 Australian Open Memory Championship 2018
12 TANSEL ALI Australia 76 (1.46 decks) 6 Australian Open Memory Championship 2008
13 LYNNE KELLY Australia 73 (1.4 decks) 4 Australian Open Memory Championship 2018
14 CHRIS LYONS Australia 66 (1.27 decks) 3 6th Australian Memory Championship 2006
15 JAMIE WEEKES Australia 63 (1.21 decks) 3 Australian Open Memory Championship 2016
16 METIN HASSAN Australia 62 (1.19 decks) 3 4th Australian Memory Championship 2004
17 RUSSELL BAUER Australia 60 (1.15 decks) 3 2nd Australian Memory Championship 2002
17 SIMONE LETHEBY Australia 60 (1.15 decks) 3 Australian Open Memory Championship 2016
17 TANSEL ALI Australia 60 (1.15 decks) 6 5th Australian Memory Championship 2005
20 DANIEL KILOV Australia 59 (1.13 decks) 3 Australian Open Memory Championship 2016
21 METIN HASSAN Australia 58 (1.12 decks) 3 Australian Open Memory Championship 2007
22 JUSTIN HARTLEY Australia 56 (1.08 decks) 3 Australian Open Memory Championship 2012
23 CHAD SIDLER Australia 55 (1.06 decks) 3 OZ Open Memory Champs 2013 - Powered by life's DHA
23 CHAD SIDLER Australia 55 (1.06 decks) 3 Australian Open Memory Championship 2012
25 SIMON ORTON Australia 54 (1.04 decks) 9 6th Australian Memory Championship 2006
26 TANSEL ALI Australia 52 (1 decks) 6 3rd Australian Memory Championship 2003
26 METIN HASSAN Australia 52 (1 decks) 3 6th Australian Memory Championship 2006
26 DANIELLE KUNG Australia 52 (1 decks) 3 Australian Open Memory Championship 2012
26 LYNNE KELLY Australia 52 (1 decks) 4 Australian Open Memory Championship 2017
26 NATHAN COMPANEZ Australia 52 (1 decks) 3 Australian Open Memory Championship 2011
26 ZAC MURFET Australia 52 (1 decks) 3 Australian Open Memory Championship 2016
26 NATHAN WALK Australia 52 (1 decks) 6 4th Australian Memory Championship 2004
26 TANSEL ALI Australia 52 (1 decks) 6 Australian Open Memory Championship 2007
26 GREG WILLS Australia 52 (1 decks) 3 Australian Open Memory Championship 2016
26 JONATHAN NEWMARCH Australia 52 (1 decks) 3 Australian Open Memory Championship 2018
26 JAMIE WEEKES Australia 52 (1 decks) 3 12th Australian Open Memory Championship 2015
26 SIMON ORTON Australia 52 (1 decks) 9 4th Australian Memory Championship 2004
26 CHRIS LYONS Australia 52 (1 decks) 3 Australian Open Memory Championship 2008
26 METIN HASSAN Australia 52 (1 decks) 3 OZ Open Memory Champs 2013 - Powered by life's DHA
26 NATHAN WALK Australia 52 (1 decks) 6 3rd Australian Memory Championship 2003
26 CHRIS LYONS Australia 52 (1 decks) 3 Australian Open Memory Championship 2007
26 SIMON CHALMERS Australia 52 (1 decks) 3 Australian Open Memory Championship 2012
26 ZESHAAN KHOKHAR Australia 52 (1 decks) 3 Australian Open Memory Championship 2018
44 METIN HASSAN Australia 34 (0.65 decks) 3 3rd Australian Memory Championship 2003
45 MAHMUT AYTEKIN Australia 32 (0.62 decks) 1 Australian Open Memory Championship 2007
46 SHARON KORMAN Australia 26 (0.5 decks) 1 Australian Open Memory Championship 2016
46 DANIEL KILOV Australia 26 (0.5 decks) 3 Australian Open Memory Championship 2012
46 MARK MAYER Australia 26 (0.5 decks) 1 6th Australian Memory Championship 2006
49 KATHY LANG Australia 24 (0.46 decks) 1 Australian Open Memory Championship 2017
50 RUSSELL BAUER Australia 23 (0.44 decks) 3 Australian Open Memory Championship 2012
51 DANIEL GILBERT Australia 19 (0.37 decks) 1 Australian Open Memory Championship 2011
52 SHANE DOORBAR Australia 16 (0.31 decks) Australian Open Memory Championship 2017
53 CHRIS LYONS Australia 12 (0.23 decks) 3 5th Australian Memory Championship 2005
53 ROBERT GOUGH Australia 12 (0.23 decks) 2nd Australian Memory Championship 2002
55 SHANE DOORBAR Australia 9 (0.17 decks) Australian Open Memory Championship 2016
56 TANSEL ALI Australia 8 (0.15 decks) 6 4th Australian Memory Championship 2004
57 DANIEL KILOV Australia 6 (0.12 decks) 3 Australian Open Memory Championship 2011
58 TANSEL ALI Australia 4 (0.08 decks) 6 Japan Open Memory Championship 2017
59 ZESHAAN KHOKHAR Australia 3 (0.06 decks) 3 12th Australian Open Memory Championship 2015
59 METIN HASSAN Australia 3 (0.06 decks) 3 2nd Australian Memory Championship 2002
61 TANSEL ALI Australia 2 (0.04 decks) 6 2nd Australian Memory Championship 2002
62 SUZANNA SCARLETT SLADOJEVIC Australia 1 (0.02 decks) Australian Open Memory Championship 2017
62 SUZANNA SCARLETT SLADOJEVIC Australia 1 (0.02 decks) 12th Australian Open Memory Championship 2015
64 AVIV DOLAN Australia 0 (0 decks) 12th Australian Open Memory Championship 2015
64 ZESHAAN KHOKHAR Australia 0 (0 decks) 3 Australian Open Memory Championship 2016
64 DANIELLE KUNG Australia 0 (0 decks) 3 OZ Open Memory Champs 2013 - Powered by life's DHA
64 KATHY LANG Australia 0 (0 decks) 1 Australian Open Memory Championship 2018
64 DR. BIANCA POWER Australia 0 (0 decks) 12th Australian Open Memory Championship 2015
64 JUSTIN HARTLEY Australia 0 (0 decks) 3 OZ Open Memory Champs 2013 - Powered by life's DHA
64 SHANI FLYNN Australia 0 (0 decks) Australian Open Memory Championship 2011
64 KEAHN BRUZZI Australia 0 (0 decks) Australian Open Memory Championship 2016
64 DANIEL MAYES Australia 0 (0 decks) 6 Australian Open Memory Championship 2016
64 TANSEL ALI Australia 0 (0 decks) 6 Australian Open Memory Championship 2011
64 RORY-CLAY EDWARDS Australia 0 (0 decks) 12th Australian Open Memory Championship 2015
64 GREG WILLS Australia 0 (0 decks) 3 Australian Open Memory Championship 2017