World Rankings

Vietnam

RankCompetitorCountryAverageScore 1Score 2Score 3
1 11ĐẶNG NGỌC PHƯƠNG TRINH 14116 14116
2 44ĐẶNG THU HIỀN 12518 12518
3 1497NGUYEN MY HUYEN 417 417