World Rankings

Ukraine

RankCompetitorCountryAverageScore 1Score 2Score 3
1 162HORDIY OSTAPOVYCH 2850 3061 2811 2677
2 277YAROSLAV MATSELYUKH 2151 2184 2152 2117
3 524KSENIYA SAMOTIY 1378 1405 1351