World Rankings

Ukraine

RankCompetitorCountryAverageScore 1Score 2Score 3
1 164HORDIY OSTAPOVYCH 2850 3061 2811 2677
2 279YAROSLAV MATSELYUKH 2151 2184 2152 2117
3 527KSENIYA SAMOTIY 1378 1405 1351