World Rankings

Uzbekistan

1 287DOVRANBEK TURDIEV 1909 1909
2 1393MUYDINOV SAIDMURODKHON 268 268
3 1471OLIMKHON BAKOEV 211 211