World Rankings

Ukraine

RankCompetitorCountryAverageScore 1Score 2Score 3
1 121HORDIY OSTAPOVYCH 2863 3061 2811 2716
2 202YAROSLAV MATSELYUKH 2171 2184 2173 2157
3 365KSENIYA SAMOTIY 1378 1405 1351