World Rankings

Ukraine

RankCompetitorCountryAverageScore 1Score 2Score 3
1 136HORDIY OSTAPOVYCH 2863 3061 2811 2716
2 230YAROSLAV MATSELYUKH 2171 2184 2173 2157
3 426KSENIYA SAMOTIY 1378 1405 1351