World Rankings

Macau

1 832CHEUNG CHI KIN 738 738
2 1348MA KUN CHONG 294 882