World Rankings

Japan

1 69MOTORO OHNO 3921 4216 3868 3680
2 116NAOYA HIRATA 3350 3643 3387 3021
3 151TAKERU AOKI 2976 3277 2835 2817
4 283NAOKI MIWA 2274 2274
5 403KAMICHO HIROKAZU 1827 2268 1718 1495
6 499KONOMI NAKAHARA 1576 2118 1034
7 502KENJI TAKAGI 1558 2089 2001 583
8 636HIROSHI ABE 1261 1374 1246 1164
9 711YUZUKI TAKAOKA 1154 1447 860
10 754KAZUMA TAKAYANAGI 1090 1090
11 775TAKAHIKO MATSUO 1059 1177
12 801YUSUKE SUZUKI 1025 1025
13 817MASAYUKI WADA 999 1100 898
14 831KAORI TSUJIKUBO 984 984
15 883HINA OHARA 916 916
16 886KIYOHIRO MURAI 908 908
17 974KEIZO NAKAGAWA 806 962 774 682
18 1017SHUNSUKE HOSOI 765 765
19 1021RINNE TSUJIKUBO 760 760
20 1023YUTA TSUTSUMI 759 843
21 1082EIKO OHARA 699 699
22 1126NAKAGAWA TAKASHI 656 1360 607
23 1157TOMOYA KUBO 629 629
24 1175MOTOYUKI KUMAKI 615 615
25 1263AYUTA TONOMURA 546 671 669 298
26 1370REINE TSUJIKUBO 459 459
27 1486MANA OHARA 377 377
28 1583MARIKA NISHIGUCHI 302 1009
29 1894MARI FUKUI 43 43