World Rankings

Japan

RankCompetitorCountryAverageScore 1Score 2Score 3
1 75MOTORO OHNO 3579 4151 3595 2991
2 103NAOYA HIRATA 3254 3553 3272 2937
3 133TAKERU AOKI 2891 3187 2744 2742
4 218NAOKI MIWA 2225 2225
5 310KAMICHO HIROKAZU 1760 2201 1644 1436
6 390KONOMI NAKAHARA 1514 2044 984
7 445KENJI TAKAGI 1325 2039 1935
8 493HIROSHI ABE 1219 1336 1208 1114
9 565YUZUKI TAKAOKA 1099 1385 813
10 598KAZUMA TAKAYANAGI 1038 1038
11 624YUSUKE SUZUKI 993 993
12 639MASAYUKI WADA 974 1068 880
13 655KAORI TSUJIKUBO 941 941
14 695HINA OHARA 881 881
15 754KIYOHIRO MURAI 797 886
16 784KEIZO NAKAGAWA 763 913 727 648
17 789SHUNSUKE HOSOI 754 754
18 821RINNE TSUJIKUBO 727 727
19 849EIKO OHARA 692 692
20 942TOMOYA KUBO 603 603
21 953MOTOYUKI KUMAKI 593 593
22 1025AYUTA TONOMURA 533 658 653 287
23 1111REINE TSUJIKUBO 449 449
24 1186NAKAGAWA TAKASHI 398 1327
25 1222MANA OHARA 360 360
26 1543MARI FUKUI 43 43