World Rankings

Japan

RankCompetitorCountryAverageScore 1Score 2Score 3
1 66NAOYA HIRATA 3590 3944 3553 3272
2 69MOTORO OHNO 3579 4151 3595 2991
3 120TAKERU AOKI 2891 3187 2744 2742
4 191RYO KOBAYASHI 2260 2260
5 194NAOKI MIWA 2225 2225
6 227AKIRA OKUNU 2026 2026
7 276KAMICHO HIROKAZU 1760 2201 1644 1436
8 333KONOMI NAKAHARA 1514 2044 984
9 348TAKAFUMI SAKAKIBARA 1452 1452
10 386YUZUKI TAKAOKA 1328 1786 1385 813
11 387KENJI TAKAGI 1325 2039 1935
12 430HIROSHI ABE 1219 1336 1208 1114
13 516YUSUKE NAITO 1057 1057
14 524KAZUMA TAKAYANAGI 1038 1038
15 542YUSUKE SUZUKI 993 993
16 556MASAYUKI WADA 974 1068 880
17 569SHOHEI HARA 941 941
18 569KAORI TSUJIKUBO 941 941
19 614HINA OHARA 881 881
20 665KIYOHIRO MURAI 797 886
21 667HIROMITSU HISHIDA 794 794
22 687KEIZO NAKAGAWA 763 913 727 648
23 692SHUNSUKE HOSOI 754 754
24 718RINNE TSUJIKUBO 727 727
25 747EIKO OHARA 692 692
26 836TOMOYA KUBO 603 603
27 842MOTOYUKI KUMAKI 593 593
28 915AYUTA TONOMURA 533 658 653 287
29 1012REINE TSUJIKUBO 449 449
30 1066NAKAGAWA TAKASHI 398 1327
31 1126MANA OHARA 360 360
32 1201NORIKAZU TANAKA 285 285
33 1264NAOKI SHINDO 240 240
34 1447TSUYOSHI HOSOYA 45 45
35 1448MARI FUKUI 43 43
36 1458KUNITAKA SHIMIZU 13 13
37 1458TAKEI AKITO 13 13