World Rankings

Japan

RankCompetitorCountryAverageScore 1Score 2Score 3
1 74MOTORO OHNO 3579 4151 3595 2991
2 101NAOYA HIRATA 3254 3553 3272 2937
3 128TAKERU AOKI 2891 3187 2744 2742
4 209NAOKI MIWA 2225 2225
5 301KAMICHO HIROKAZU 1760 2201 1644 1436
6 364KONOMI NAKAHARA 1514 2044 984
7 417KENJI TAKAGI 1325 2039 1935
8 464HIROSHI ABE 1219 1336 1208 1114
9 531YUZUKI TAKAOKA 1099 1385 813
10 561KAZUMA TAKAYANAGI 1038 1038
11 584YUSUKE SUZUKI 993 993
12 598MASAYUKI WADA 974 1068 880
13 612KAORI TSUJIKUBO 941 941
14 650HINA OHARA 881 881
15 708KIYOHIRO MURAI 797 886
16 732KEIZO NAKAGAWA 763 913 727 648
17 736SHUNSUKE HOSOI 754 754
18 764RINNE TSUJIKUBO 727 727
19 792EIKO OHARA 692 692
20 883TOMOYA KUBO 603 603
21 893MOTOYUKI KUMAKI 593 593
22 962AYUTA TONOMURA 533 658 653 287
23 1039REINE TSUJIKUBO 449 449
24 1104NAKAGAWA TAKASHI 398 1327
25 1139MANA OHARA 360 360
26 1426MARI FUKUI 43 43