Spoken Numbers

Australia

RankCompetitorCountryScoreCompetition
1 ANASTASIA WOOLMER Australia 86 Australian Open Memory Championship 2017
2 SIMON ORTON Australia 80 World Memory Championship 2005
3 TANSEL ALI Australia 72 Australian Open Memory Championship 2007
4 ZESHAAN KHOKHAR Australia 59 Australian Open Memory Championship 2017
5 KATHY LANG Australia 51 Australian Open Memory Championship 2018
6 METIN HASSAN Australia 40 OZ Open Memory Champs 2013 - Powered by life's DHA
7 DANIEL KILOV Australia 39 Australian Open Memory Championship 2016
8 NATHAN WALK Australia 34 4th Australian Memory Championship 2004
8 JERRIN BAILEY Australia 34 Australian Open Memory Championship 2018
10 JAMIE WEEKES Australia 27 12th Australian Open Memory Championship 2015
11 SIMONE LETHEBY Australia 26 Australian Open Memory Championship 2016
12 SHANI FLYNN Australia 22 Australian Open Memory Championship 2011
13 JUSTIN HARTLEY Australia 16 OZ Open Memory Champs 2013 - Powered by life's DHA
14 MAHMUT AYTEKIN Australia 14 6th Australian Memory Championship 2006
15 RUSSELL BAUER Australia 12 3rd Australian Memory Championship 2003
15 ZAC MURFET Australia 12 Australian Open Memory Championship 2016
17 NATHAN COMPANEZ Australia 11 Australian Open Memory Championship 2011
18 CHRIS LYONS Australia 10 5th Australian Memory Championship 2005
18 SHARON KORMAN Australia 10 Australian Open Memory Championship 2016
18 GREG WILLS Australia 10 Australian Open Memory Championship 2017
21 DANIEL MAYES Australia 9 Australian Open Memory Championship 2016
22 SHANE DOORBAR Australia 8 Australian Open Memory Championship 2016
22 ROBERT GOUGH Australia 8 2nd Australian Memory Championship 2002
22 AVIV DOLAN Australia 8 12th Australian Open Memory Championship 2015
22 CHAD SIDLER Australia 8 Australian Open Memory Championship 2012
26 DR. BIANCA POWER Australia 7 12th Australian Open Memory Championship 2015
26 RORY-CLAY EDWARDS Australia 7 12th Australian Open Memory Championship 2015
28 LYNNE KELLY Australia 6 Australian Open Memory Championship 2018
28 DANIEL GILBERT Australia 6 Australian Open Memory Championship 2011
28 DANIELLE KUNG Australia 6 OZ Open Memory Champs 2013 - Powered by life's DHA
28 JONATHAN NEWMARCH Australia 6 Australian Open Memory Championship 2018
28 KEAHN BRUZZI Australia 6 Australian Open Memory Championship 2016
33 SUZANNA SCARLETT SLADOJEVIC Australia 5 12th Australian Open Memory Championship 2015
33 IAN ADAMS Australia 5 2nd Australian Memory Championship 2002
35 SIMON CHALMERS Australia 4 Australian Open Memory Championship 2012
35 GEORGE KARVESS Australia 4 2nd Australian Memory Championship 2002
37 ROBERT DJORSKI Australia 3 2nd Australian Memory Championship 2002