2nd Korea OPEN Champs 2018


SIRUI LYU

5-minute Names & Faces 18 Personal Best
5-minute Binary 240 Personal Best
5-minute Images 154 Personal Best
5-minute Numbers 120 Personal Best
5-minute Dates 16 Personal Best
10-minute Cards 52 (1 decks) Personal Best
5-minute Words 42 Personal Best
15-minute Numbers 140 Personal Best
Spoken Numbers 10 Personal Best
Speed Cards 300 seconds Personal Best